Sajt savetovalista Entera o psihoterapiji i psihoterapijskom (psiholoskom) savetovanju, rastu i razvoju licnosti

Savetovaliste Entera
Beograd, Pop Lukina 20
telefoni:
+381 11 3281 465
+381 11 2630 445
+381 64 50 28 567

mail:
office@entera.co.rs

Entera na:
facebook.com/D.S.Entera
youtube.com/entera1

Savetovaliste Entera

Defektolosko savetovaliste Entera osnovano je 14. avgusta 2006. godine u Beogradu i bavi se prevencijom i tretmanom bolesti zavisnosti: hemijskih - alkoholizam i narkomanija, i nehemijskih - patolosko kockanje i internet zavisnost; kao i ostalih poremećaja u ponašanju - asocijalno i delinkventno ponašanje. Od 2011. godine, u savetovalistu se pružaju usluge psiholoskog (psihoterapijskog) savetovanja, i psihoterapije, kao i hipnoze i hipnoterapije, čime se težište rada sa tretmana bolesti zavisnosti sve više prebacuje na ostale probleme savremenog života.Psihoterapija


U izradiPsihoterapijsko (psiholosko) savetovanje


U izradi

Vise o savetovalistu Entera pogledajte i na:

www.entera.co.rs

www.entera.rs

www.kockanje.co.rs

www.hipnozabeograd.rs

www.zavisnost.net

www.internetzavisnost.comTechnology by Datagate Network Solutions